oferta

Nasza pracownia zajmuje się pełną obsługą inwestycji budowlanych w zakresie projektowania. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu obiektów
dużej i małej skali w tym budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, budynków
użyteczności publicznej, budynków biurowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, placów miejskich, wnętrz komercyjnych i mieszkalnych, oraz obiektów
wystawienniczych, w tym projekty obejmujące zarówno budynki nowo powstałe, jak i modernizacje, adaptacje, przebudowy i rozbudowy istniejących
obiektów.

Prace projektowe:

Projekty koncepcyjne.

 • Opracowania kompleksowe koncepcji obiektów na podstawie wytycznych inwestora, przygotowanie prezentacji projektów niezbędnych do pozyskania finansowania.

Projekty budowlane.

 • Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekty przetargowe.

 • Przygotowanie projektów niezbędnych do przeprowadzenia procesu wyceny kosztów inwestycji i przetargów.

Projekty wykonawcze.

 • Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia procesu budowy obiektu.
Opracowania specjalistyczne:
 • Ekspertyzy konstrukcyjne;
 • Badania geotechniczne;
 • Operaty wodno prawne;
 • Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
Inwentaryzacyjne:
 • Inwentaryzacje budowlane;
 • Inwentaryzacje architektonicznee;
Czynności formalno prawne:
 • Przygotowanie i składanie wniosków o wydanie Warunków Zabudowy;
 • Uzyskiwanie wszelkich decyzji i uzgodnień, zapewnień dostaw mediów;
 • Przeprowadzanie analizy MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) pod kątem ekonomicznych i prawnych podstaw do realizacji inwestycji;
 • Uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych i decyzji środowiskowych;
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczych do odbioru obiektów.
Projektowanie wnętrz:

Klientom indywidualnym proponujemy pełne wsparcie przy aranżacji wnętrz domów i mieszkań.

Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę wszystkich etapów inwestycji. W oparciu o zdobyte wykształcenie i doświadczenie pomagamy Klientom
w realizacji zamierzeń inwestycyjnych w zakresie projektowania wnętrz, nadzoru nad prowadzonymi pracami. Współpracujemy z Inwestorami na wszystkich
etapach prowadzenia inwestycji od momentu zarysowania koncepcji ideowych, poprzez dobór materiałów wykończeniowych i kolorystyki, nadzór autorski,
aż do momentu zakończenia realizacji.

Oferujemy:

 • Aranżację i projektowanie wnętrz mieszkalnych (dużych jak i małych powierzchni)
 • Projektowanie i aranżacja wnętrz użyteczności publicznej
 • Architektura wnętrz
 • Projekty poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych np. łazienek, kuchni
 • Projekty przez Internet
 • Konsultacje projektowe – porady w zakresie projektowania

Proces projektowy rozpoczyna się od pierwszego spotkania z Klientem w celu ustalenia ogólnych wytycznych projektu, budżetu, zakresu prac projektowych i
terminów.

Prace projektowe dzielą się na kolejne fazy:
 • Projekt koncepcyjny, (który zawiera rzuty, przekroje i widoki, mając na celu wybranie jednej koncepcji wnętrz)
 • Projekt budowlany wielobranżowy (o ile jest konieczny – jest dokumentem składanym w urzędzie i służy uzyskaniu pozwolenia na budowę)
 • Projekt przetargowy wielobranżowy (o ile Inwestor zamierza wyłonić wykonawcę w ramach przetargu)
 • Projekt wykonawczy wielobranżowy (służy wykonawcy za podstawę do wykonania prac budowlano-remontowych)

Przy każdym projekcie, dużym i małym, dokładamy wszelkich starań, aby zaproponowane przez nas rozwiązania były funkcjonalne i spełniały oczekiwania
klientów.

Projektujemy zabudowy oraz meble na indywidualne zamówienie. Udzielamy również porad (konsultacji), pomagamy w doborze dodatków, zajmujemy się
dekoratorstwem oraz szeroko pojętym designem. Dla nas nie ma wnętrz zbyt nudnych, za małych czy nieustawnych. Poradzimy sobie z każdą przestrzenią i
sprawimy, że poczujesz się w niej jak u siebie.

Tryb pracy:

Koncepcja (wspólnie uzgadniana z klientem koncepcja całości jak i poszczególnych pomieszczeń. Na jej podstawie powstaje projekt końcowy).

Projekt końcowy (zawiera rzuty całości, poszczególnych pomieszczeń, widoki ścian, potrzebne projekty szczegółowe (np. podłóg, elektryki, instalacyjne, oświetlenia, sufitów podwieszanych etc.), zestawienie materiałów i orientacyjny kosztorys.

Nadzór autorski